Konsultacinė veikla

UAB „Biodegra“ atsako už teikiamų paslaugų atitikimą keliamiems aplinkosauginiams ir susijusiems reikalavimas - sutvarkome visus reikalingus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, konsultuojame esamus ir potencialius klientus tinkamos atliekų tvarkymo praktikos klausimais.

Pagrindiniai įmonės konkurentabilumo veiksniai ir rodikliai - įmonės veiklos stabilus tęstinumas, patirtis bei veiklai reikalingų gamybos priemonių bei teikiamų paslaugų kompleksiškumas.

Įmonė vykdo viso medžiagų surinkimo, gabenimo, rūšiavimo bei utilizavimo ciklo įvykdymą savo įmonių grupės gamybos priemonėmis – autotransportas, utilizavimo bazė su visa įranga ir kt. Įmonė teikia tiek surinkimo, tiek ir išvežimo paslaugas nesinaudojant subrangovų paslaugomis – didelė dalis konkurentų turi teisę tik arba surinkti ir gabenti medžiagas, arba tik utilizuoti.

To pasekoje įmonė siūlo licenzijuotas ir juridiškai tvarkingai administruojamas, nuosavų gamybinių pajėgumų naudojimu užtikrinamas stabiliai teikiamas paslaugas už konkurentabilią kainą.