Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos tvarkymas

Kompiuterių monitoriai ar televizoriai bei kita elektros ir elektroninės įranga surenkama, laikinai sandėliuojama teritorijoje, ir sukaupus pakankamą kiekį, priduodama atliekų tvarkytojams Lietuvoje arba eksportuojama. Rankiniu būdu atskiriama televizoriaus dėžė bei kompiuterio korpusas nuo kineskopo, darbo vietoje antrinių žaliavų surinkimui pastatyti atskiri konteineriai plastmasės, medžio, kabelių ir kitoms atliekoms surinkti.

Įmonė surenka gyventojų bei įmonių pristatytus šaldytuvus, šaldiklius arba kitą šaldymo įrangą. Šaldytuvų atliekose pavojingiausia medžiaga yra chlorfluoranglys CFCl3 (freonais), kurios naudojamos kaip šaldymo agentas bei kaip pūtiklis gaminant poliuretano izoliacines medžiagas. Pavojingos medžiagos iš šaldytuvų nebus šalinamos, o šaldytuvai bus perduodami atliekų tvarkytojams.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugojimo vietose yra vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga; išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos); dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės. Įvairiais būdais surinkti išeikvoti akumuliatoriai, baterijos laikomi uždaroje patalpoje. Akumuliatorių, baterijų saugojimui ir transportavimui įsigyti uždari, sandarūs rūgštims ir korozijai atsparūs konteineriai. Surinktos baterijos, akumuliatoriai konteineriuose priduodami atliekų tvarkytojams. Baterijų ir akumuliatorių atliekos saugomos baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams atspariuose ir sandariuose konteineriuose, kad juose esančios atliekos nepatektų į aplinką ir į juos nepatektų krituliai.

Įmonės sandėlyje yra svarstyklės atliekų svoriui nustatyti; baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams, valymo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir atspari paviršiaus danga; nepralaidi krituliams ir atspari orų pokyčiams stogo danga; išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos).

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio sandėliuojamos ir saugomos sandėlyje, konteineriuose bei perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įmonės sandėlyje iš gyventojų ir juridinių asmenų surenka drabužius, tekstilės atliekas, stambiagabarites atliekas: baldus ir t.t.

Įmonėje taip pat sandėliuojame organines atliekas (cigaretes, kosmetiką) ir perduodame tvarkyti atliekas tvarkančioms įmonėms.