Gyvūninės kilmės atliekos (ŠGP trečia kategorija)

Atvežtoms į įmonę atliekoms pirmiausia atliekame atliekų dokumentų (deklaracijų) patikrinimą. Jeigu paaiškėja, kad atvežtos atliekos yra gamybinės, reikalaujame pažymos įrodančios, kad jose nėra sunkiųjų metalų.

Atvežtos atliekos kas kartą yra kruopščiai apžiūrimos. Mums būtina įsitikinti, kad šiose atliekose nėra medžiagų, kurių negalima perdirbti naudojamomis technologijomis arba kurios galėtų užteršti organines atliekas, esančias įmonės teritorijoje.

Žurnale užregistruojama jų atvežimo data, kiekis, rūšis. Patikrinus dokumentus bei atliekas, sveriama, o pirminiame atliekų apskaitos duomenų žurnale įvedami įrašai pagal atliekų deklaraciją. 

Gyvulinės kilmės atliekos nukreipiamos  į gyvulinės kilmės atliekų tvarkymo aikštelę.

Gyvulinės kilmės atliekų aikštelėje šalutiniai gyvūnų produktai (ŠGP) išrūšiuojami, susmulkinami ir laikomi kaupuose. Kaupe palaikoma 70º C temperatūra. Šiuose kaupuose vyksta puvimo procesai. Ši zona laikoma griežtos apsaugos zona, atliekama laboratorinė kontrolė. Augalinės kilmės atliekos susmulkinimo darbuose nėra taikoma griežta apsaugos zona.