Aliejai ir riebalai

Panaudoti augalinės ir gyvūninės kilmės riebalai (toliau riebalai) surenkami iš restoranų, kavinių, maisto fabrikų bei kitų maisto gaminimo vietų į sandarias talpas po 30 ir 60 litrų. Surinktos ir atvežtos maistinio aliejaus atliekos sveriamos ir registruojamos pirminiame atliekų apskaitos žurnale.

Augalinio aliejaus ir riebalų perdirbimo procesas atliekamas uždarame cikle, vanduo procesuose nėra naudojamas. Aliejaus talpų valymui naudojami probiotikai, gerųjų bakterijų mikrobiologinis preparatas, nekenksmingas aplinkai, ekologiškas.

Probiotikai nesimaišo su valomu purvu – organiniais ar riebaliniais užteršimais, o pilnai atskiria purvą nuo valomo paviršiaus, nuima statinį krūvį. Vanduo, priemaišos ir kitos atliekos gautos perdirbant panaudotą aliejų, riebalus keliauja į specialiai tam skirtą, atliekų surinkimo tarą, iš kurios išsiurbiamos ir naudojamos kompostavimo procesuose. Atskirti organiniais ar riebaliniais užteršimai gauti nusistovėjimo, centrifugavimo procesų metu bus kompostuojami su kitomis biodegraduojančiomis atliekomis. 

Maistinio aliejaus ir riebalų atliekos perdirbamos į antrinę žaliavą įvairaus pobūdžio nemaistinių produktų gaminimui, pavyzdžiui biokuro ir buitinės chemijos gaminiams. Perdirbimo proceso išeiga yra 50-80%.